Certifikattyper

 

certificate types
 
Här är en kort beskrivning av olika typer av SSL-certifikat.
  • Förutom att säkra huvuddomänen säkrar också alla typer av certifikat standarddomänen (t.ex. huvuddomännes = www.domän.com → standarddomän = domän.com)
  • Standard SSL/TLS certifikat: säkrar ett domännamn
  • Advantage SSL/TLS certifikat: säkrar två domännamn
  • UC Multi-Domain SSL Certificate: grundcertifikatet säkrar upp till fyra domännamn. Du kan ha upp till 250 domännamn säkrade.
  • EV (Extended Validation) Multi-Domain SSL Certificate: grundcertifikat säkrar upp till två domännamn. Du kan ha upp till 250 domännamn skyddade.
  • SSL/TLS certifikat för Wildcard: skyddar alla domäner under Wildcard-specifikation (t.ex. * .wesentra.com). Kan innehålla ytterligare individuella SAN-definitioner (t.ex. www.wesentra.fi eller weseblog.com). Kan innehålla andra Wildcard definitioner som SAN (t.ex. * .wesentra.se). Tillåter kostnadsfri skapande av Wildcard dubbletter för flera servrar. Alla dupletter har sin egen privata nycklar.

 

Certificat typ och funktioner STANDARD ADVANTAGE UC MULTI-DOMAIN EV MULTI-DOMAIN WILDCARD PRIVATE
Validering OV OV OV EV OV OV
Antal säkrade domäner

1
www.example.com

2
www.example.com
www.wesentra.com

4
www.example.com
www. wesentra.com
www.example2.com
www.example3.com

2
www.example.com
www.wesentra.com

1
*.example.com

1
intranet.local

Ytterligare domäner Upp till 250 Upp till 250 Upp till 250 Upp till 250
Säkerhet

SHA-2
RSA 2048-4096

SHA-2
RSA 2048-4096
ECC

SHA-2
RSA 2048-4096
ECC
Gratis duplikat med egna privata nycklar

SHA-2
RSA 2048-4096
ECC
Gratis duplikat med egna privata nycklars

SHA-2
RSA 2048-4096
ECC
Gratis duplikat med egna privata nycklars

SHA-2
SHA-1
RSA 2048-4096
ECC

Desktop & Mobilkompatibilitet 99,9%+ 99,9%+ 99,9%+ 99,9%+ 99,9%+

Rot
Certifikat
distribueras manuellt

Alla certifikattyper inkluderar Common Name (CN) med eller utan www.
Wildcard certifikat inkluderar root-domän, t.ex. exempel.com.

Du kan hitta mer information från Entrust https://www.entrustdatacard.com/products/categories/ssl-certificates/ssl-certificate-comparison. Observera att prissättningen kan skilja sig från prissättningen som erbjuds av Wesentra.