OV Certifikater

Organisationsvaliderade certifikat

 

OV Certifikat används för två ändamål:
  • Att säkra trafik mellan klienten och servern med SSL/TLS-kryptering. Detta betyder webbplatser, vpn-anslutningar, brandväggar, lastbalanserare, servrar och liknande internet- eller nätverksenheter.
  • Att förse tjänsteleverantörens identitet. Kunden kan se organisationsnamn från certifikatet.
Information som behövs för OV godkännande certifikat