OV-varmenteet

OV tarkoittaa Organization Validation -prosessia

OV-verifioituja varmenteita käytetään pääsääntöisesti turvaamaan liikennettä internetissä (web-sivustot) ja eri palvelinten välillä (palomuurit, kuormantasaimet, vpn-laitteet, palvelimet, yms.). OV-verifiointi perustuu varmennetta käyttävän organisaation todentamiseen. OV-varmenteen tunnistat lukon kuvasta selaimen osoiterivillä.


OV-varmenteilla annetaan verkkosivuilla käyvälle henkilölle varmuus siitä, että:
- hän on varmasti oman organisaatiosi tekemillä sivuilla
- hänen antamansa tiedot eivät joudu ulkopuolisen käsiin

OV -prosessissa tarvittavat tiedot *)

Kun nämä tiedot ovat eri rekistereissä ajan tasalla, nopeutuu OV-verifioinnin läpimeno:

1. Yrityksen viralliset tiedot (Nimi ja osoite). Tämä nimi löytyy esim. kaupparekisteristä (ytj.fi) tai virallisista yritysrekistereistä (esim. Hoovers, Dunn & Bradstreet).

2. Domainien nimet, jotka OV SSL -varmenteella halutaan suojata. Näiden tulee olla hakevan organisaation omistuksessa tai hakevan organisaation omistaman/lapsiorganisaation omistuksessa. Jos kyseessä on omistettu/lapsiorganisaatio, on tämä omistussuhde pystyttävä laillisesti todentamaan, esim. kaupparekisterin tietojen kautta.

3. Luvan Antajan tiedot (Authorization Contact) – Johtaja-/Päällikkötason henkilö, joka vahvistaa OV-varmennehakemuksen aitouden. Tämä henkilö myös valtuuttaa tekniset yhteyshenkilöt (Technical contact) rooleihinsa. Tämä henkilö vastaanottaa ja vahvistaa hyväksyntälomakkeet (Online Consent Form). Tietoina tarvitaan nimi, titteli (englanniksi), puhelin, sähköposti (ja osoite).

4. Tekninen yhteyshenkilö (Technical contact) – Se henkilö, joka tekee varmennepyyntöjä organisaation puolesta. Näitä henkilöitä voi olla useampiakin ja yleensä Luvan Antaja (Authorization Contact) toimii toisena teknisenä yhteyshenkilönä. Nämä kaksi roolia toimivat usein myös ns. SuperAdmin-henkilöinä organisaation varmenteiden hallintaportaalissa. Tietoina tarvitaan nimi, titteli (englanniksi), puhelin, sähköposti (ja osoite).

Lisätietoa DV/OV/EV-varmenteista löydät täältä.

*) Tämä esimerkki kuvaa Wesentran suorittamaa Entrust-varmenteen verifiointia. Telialla on vastaava prosessi. DV-tasoisen AffirmTrust -varmenteen verifiointi on automaattinen ja perustuu sähköpostin käyttöön.