Palvelut ja konsultointi

Palvelut ja konsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme heidän päivittäistä työtään helpottavia palveluita varmenteiden hallinnan, kalasteluviestien eston ja koulutusten avulla.

Tietoturvaseteli

Valtion tarjoama tietoturvaseteli mahdollistaa yrityksen tietoturvan kehittämisen monin eri tavoin. Yhtenä tärkeänä aihealueena teknologistuvassa yhteiskunnassa nousee esiin turvautuminen kalasteluviestejä vastaan.

 • Tietoturvaseteli on uusi valtion tukimuoto kotimaisille kriittisten alojen yrityksille heidän tietoturvansa kehittämiseen. Setelin hakuaika alkaa 1.12.2022.
 • Tietoturvaseteli on suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille.
 • Yritys ei ole aikaisemmin hakenut tai saanut tietoturvan kehittämisen tukea 

Lue lisää tietoturvasetelistä ja kuinka voimme auttaa.

Varmenteiden hallintapalvelu – CeMan

Varmenteiden hallinta on aikaa vievää, erityisosaamista vaativaa työtä, jolloin organisaation henkilöstö ei pysty keskittymään ydintekemiseensä. Wesentra pystyy auttamaan organisaatioita varmenteiden hallinnassa monin eri tavoin.

Varmenteiden hallintapalvelu voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Voimme auttaa organisaatioita mm.

 • Varmennetilausten käsittelyssä ja varmenteiden toimituksissa tilaajille
 • Otamme asiakkaan prosessin haltuun ja toimimme sen mukaisesti.
 • Varmenteiden hallintaprosessin tehostaminen Wesentran vahvan osaamisen avulla
 • Tarvittaessa käsittelemme varmennetilaukset Asiakkaan tikettijärjestelmässä
 • Annamme varmenteiden tilaamiseen ja käsittelyyn liittyvää teknistä tukea
 • Pidämme Asiakkaan kanssa palveluun liittyvät säännölliset seurantapalaverit
 • Seurantapalavereissa seurataan ja kehitetään varmenteiden hallintaa

Varmenteiden hallintapalvelun käynnistyksen yhteydessä voidaan tehdä varmenteiden hallinnan ja säännöstön nykytila-analyysi, jonka perusteella voidaan varmistaa ja parantaa tietoturvaa sekä tehostaa varmenteiden hallintaa.

Kalasteluviestien simulaatiopalvelu – PhishMan

PhishMan kalasteluviestien simulointipalvelun avulla voimme kouluttaa loppukäyttäjänne suojautumaan ilkeiltä kalasteluviesteiltä. Palvelu perustuu alan pioneerin, Cofensen ratkaisuun, joka on asiakaskohtaisesti räätälöity. Asiakaskohtaisuus tarkoittaa kohdennettuja simulaatioita, sellaisia mitä rikollisetkin toteuttaisivat, mutta turvallisesti.

PhishMan palvelun sisältö:

 • Aloituspalaveri, jossa määritellään simulaatioden aloitusajankohta sekä järjestelmän käyttöönotto
 • Kuukausittainen raportointi
 • Neljännesvuosittain tapahtuvat yhteistyöpalaverit, joiden perusteella tehdään tarvittavia muutoksia simulaatioihin
 • Simulaatioden luonti ja ajastaminen – kohdennetaan asiakkaan toimintaympäristöön.
 • Simulaatioiden koulutusmateriaalien tuottaminen.

Simulaatiopalvelun hyöty on organisaation vastustuskyvyn huomattava parantuminen kalasteluviestejä vastaan sekä mahdollisuus raportoida epäillyt viestit yhdellä painikkeella sähköpostisovelluksessa.

Koulutukset

Järjestämme asiakkaillemme koulutuksia digitaalisista varmenteista ja PKI:sta. Koulutuksemme voidaan tapauskohtaisesti räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutukset voidaan järjestää etä- tai lähikoulutuksina.

Esimerkkejä koulutuksistamme:

Training on Digital Certificates – Digitaalisten varmenteiden koulutus
Puolen päivän koulutus, jossa paneudutaan varmenteiden tietoturvaan, eri varmennetyyppeihin ja yleisimpiin käyttötapauksiin

The Best TLS Training in the World
2 päivän koulutus jossa sukelletaan syvälle SSL/TLS-varmenteiden ja Internet PKI:n maailmaan

Konsultointi

Teemme asiakkaillemme konsultointia pääosin digitaalisten varmenteiden, digitaalisen allekirjoittamisen ja PKI-ympäristöjen osalta. Konsultointimme voi mm. auttaa asiakasta tunnistamaan digitaalisten varmenteiden, varmennehallinnan ja niihin liittyvän tietoturvan tilanteen ja saamaan parhaiden käytäntöjen mukaisia suosituksia tietoturvan sekä toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen.

Esimerkkitapaus konsultoinnista:

 • Globaalisti toimivalla asiakkaallamme on toimintaa eri mantereilla ja heillä on laajalti käytössään varmenteita erilaisissa ympäristöissä, usein ulkoistettujen palveluitten takana. Asiakas halusi varmistua, että varmenteen tilausmenettely tapahtuu sisäisten prosessien ja vaatimusten mukaisella tavalla.
 • Pidimme kansainvälisen koulutuksen asiakkaan ulkoistetuille sekä sisäisille palveluntoimittajille ja kävimme läpi varmenteen tilausmenettelyn, varmenteisiin liittyvät alan viimeisimmät tiedot ja parhaat toimintatavat. Asiakas sai virtaviivaistettua varmenteen hallintaa ja oli erittäin tyytyväinen palveluumme.