Tietoturvaseteli

Tietoturvaseteli on uusi valtion tukimuoto kotimaisille kriittisten alojen yrityksille heidän tietoturvansa kehittämiseen. Setelin hakuaika alkaa 1.12.2022.

Kuka voi hakea tietoturvaseteliä?

Tietoturvaseteli on suunnattu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tällaisiksi toimialoiksi on määritelty elintarvikehuolto, energiahuolto, finanssiala, jätehuolto, kemianteollisuus, logistiikka, media-ala, metsäteollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, rakennusteollisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto (sis. lääkehuolto), sotilaallinen huoltovarmuus, teknologiateollisuus, tietoyhteiskunta ja vesihuolto.

Tukea on tarjolla kahdessa eri suuruusluokassa: 

Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu enintään 15 000 euron seteli, joka voidaan hakea 

 • tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön, 
 • tietoturvan parantamiseksi tehtävään hankintaan tai 
 • henkilökunnan kouluttamiseen tai muuhun osaamisen kehittämiseen taikka muuhun vastaavaan yrityksen tietoturvallisuutta kehittävään toimeen

Kaikille yrityksille tarkoitettu enintään 100 000 euron seteli, joka vaatii 30 prosentin oman rahoituksen. Näin ollen seteli kattaa 70 prosenttia tietoturvaprojektin kuluista. Tätä voidaan hakea

 • hyökkäyksenestotestaukseen, 
 • tärkeimpien sähköisten palveluiden varautumistason testaamiseen tai 
 • näihin perustuvaan muuhun välittömään tietoturvallisuutta parantavaan toimeen 

Tietoturvasetelistä tarkemmin 

 • Yritys voi hakea tukea 1.12.2022 alkaen 
 • Yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Suomeen 
 • Yritys ei ole aikaisemmin hakenut tai saanut tietoturvan kehittämisen tukea 
 • Tukea voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja viimeistään 31.12.2024 
 • Tietoturvasetelit käsitellään hakujärjestyksessä ja niitä myönnetään siihen saakka kuin setelille varattua määrärahaa on käytettävissä 
 • Hankintoja tehdessä tuen saajan on huomioitava hankintalaki, jos tuen määrä on yli puolet hankinnan kokonaisarvosta. Tietoturvan kehittämisen tukea lähtökohtaisesti saa vain hankintoihin, joiden kohteena ovat tavarat, palvelut ja käyttöoikeussopimukset. Hankintalaki muun muassa velvoittaa lähtökohtaisesti kilpailuttamaan hankinnat, joiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on 60 000 euroa tai enemmän 

Lisätietoja löydät Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/hae-tietoturvan-kehittamisen-tukea 

Kuinka voimme auttaa?

Valtion tarjoama tietoturvaseteli mahdollistaa yrityksen tietoturvan kehittämisen monin eri tavoin. Yhtenä tärkeänä aihealueena teknologistuvassa yhteiskunnassa nousee esiin turvautuminen kalasteluviestejä vastaan.

Wesentran tarjoama kalasteluviestien koulutus- ja raportointipalvelu PhishMan mahdollistaa simuloinnin kautta loppukäyttäjän kouluttamisen haitallisia kalasteluviestejä vastaan ja tehostaa koko yrityksen kokonaisvaltaista tietoturvaa. PhishMan-palvelun kautta saadaan ymmärrys henkilöstön valmiudesta tunnistaa vahingollisia kalasteluviestejä ja koulutetaan heitä toimimaan vastuullisesti niiden kohdalla.

Tietojenkalastelun ja tietomurtojen yleistyessä henkilöstön kouluttaminen on elintärkeää yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Henkilöstön kouluttaminen ja valveuttaminen on paras tapa ehkäistä tietomurtojen syntymistä ja tehostaa yrityksen tietoturvatoimintaa.

Autamme mielellämme yrityksenne tietoturvan kehittämisessä ja kalasteluviesteiltä suojautumisessa. Toimimme myös apuna tietoturvasetelin hakemisessa ja tuemme teitä koko prosessin ajan.

Älkää siis epäröikö, vaan olkaa meihin yhteydessä ja rakennetaan yhdessä tietoturvallisempi huominen.

Tietoturvaterveisin,

Wesentran tiimi

Sinua saattaisi kiinnostaa

Blogi
Ajankohtaista Verkkoliikenne

Varmenteiden hallintapalvelu CeMan