Varmenteiden hallintapalvelu CeMan

13.10.2023

Varmenteiden hallinta on aina vaan ajankohtaisempaa varmenteiden eli sertifikaattien eliniän lyhentyessä. Haastavan tilanteesta tekee sen, että usein yritysten PKI (Public Key Infrastructure) on monen tahon hoidettavana. Keskitetty varmenteiden hallintapalvelu auttaa yrityksiä ja organisaatioita pitämään entistä parempaa huolta tietoturvastaan.

Varmenteiden hallinta ja automatisointi

Varmenteiden hallinta ja automatisointi on ollut meillä aiemminkin (2021) blogikirjoitusten aiheena. Harri on hyvin avannut aiemmassa blogikirjoituksessaan eri varmenteiden hallintaan ja automatisointiin liittyviä ratkaisuja. Varmenteiden hallintaan ei ole vain yhtä ratkaisua vaan se on yrityskohtaista.

Viimeaikaisten uutisten myötä varmenteiden eliniän lyhentymisestä 90 päivään (Blogikirjoitus: Googlen ehdotus TLS/SSL-varmenteiden eliniäksi 90 päivää) on äärimmäisen tärkeää tarkistella organisaation PKI-ratkaisuja ja varmenteiden hallintaa.

Varmenteiden hallintapalvelu – CeMan

Varmenteiden hallintapalvelu CeMan (Certificate Management) auttaa yrityksen varmenteiden eli sertifikaattien hallinnassa, kun niiden käyttö lisääntyy tai tarpeet monimutkaistuvat. Tällä hetkellä erilaisten varmenteiden valikoimaa on paljon ja aina ei ole varmuutta oikeanlaisen varmenteen valinnasta. Varmenteiden vanhenemiset voivat aiheuttaa yritykselle helposti isoja vahinkoja. Varmenteiden hallintapalvelulla pystytään keskitetysti kontrolloimaan, että näin ei pääse tapahtumaan. Keskitetyn palvelun kautta varmistetaan varmenteiden tilaus- , toimitus – ja asennusprosessit.

Teemme yritykselle tai organisaatiolle Certificate Practise (CePra) konsultoinnin, jossa kartoitetaan varmenteiden hallinnan nykytila. Tämän raportin myötä pystymme antamaan kehitysideoita. Ohjeistamme jatkotoimenpiteet ja olemme asiakkaan tukena, kun varmenteiden hallintaportaali otetaan yrityksessä käyttöön. Varmenteiden hallintaportaalista on integraatio mahdollisuudet (ServiceNow) myös muihin rajapintoihin. Neuvomme oikean varmenteen hankinnassa ja hoidamme varmenteiden toimitukset ja luonnit.

Varmenteiden hallintapalvelua (CeMan) seurataan yhdessä yrityksen nimettyjen henkilöiden kanssa seurantapalavereissa ja raportoimme kuukausittain toiminnasta sekä kustannuksista. Palvelu parantaa yrityksen tietoturvaa, kun varmenteiden hallinta on keskitetysti kontrollissa ja seurannassa. Tehdään yhdessä tietoturvallisempaa huomista!

Lisätietoja CeMan palvelusta saa sivuiltamme tai olemmalla yhteydessä myyntiin 010 338 2170 / myynti@wesentra.com tai teknisissä kysymyksissä 010 338 2171 / tuki@wesentra.com 

Lue lisää