Ammattiopisto Spesia valitsi Wesentra Oy:n toimittaman ExtraHop Reveal(x)-tuotteen tietoturvahyökkäyksien havainnointiin ja nopeiden torjuntatoimien mahdollistamiseen.

Ammattiopisto Spesia on Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos, jossa on yli 1300 opiskelijaa ja jonka periaate on antaa ammatillista perustutkintokoulutusta ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa. Spesia päätti ottaa käyttöön ExtraHop Reveal(x) ratkaisun, joka tukee heidän IT-tiiminsä mahdollisuuksia havaita ja reagoida tietoliikenteen pullonkauloihin ja siihen kohdistuviin uhkiin.

”Valitsimme ExtraHop Reveal(x)-tuotteen muiden NDR-ratkaisujen joukosta johtuen sen kaupallisista ominaisuuksista”, sanoo Niko Koivisto (CIO), Ammattiopisto Spesiasta. ”Tärkeimmät mielenkiinnon kohteemme ovat kehittyneiden uhkien havaitseminen ja reagointi niihin. ExtraHop Reveal(x):n tarjoamat historiatiedot mahdollistavat mahdollisten uhkien tutkimisen meidän verkkoliikenteessämme ja opiskelijoidemme suojaamisen niiltä opiskelun aikana.”

ExtraHop Reveal (x) 360-ratkaisu suojaa yrityksiä tietoliikenteeseen kohdistuvilta hyökkäyksiltä, joita yhä enemmän nousee esiin yritysverkkojen sisällä. Reveal (x):n avulla organisaatiot pystyvät reagoimaan nopeasti ja pysäyttämään järjestelmiin kohdistuvat edistyneet hyökkäykset. Ratkaisu tarjoaa täydellisen näkyvyyden, myös sisäverkossa tapahtuvaan, normaalista poikkeavaan toimintaan.  Reaaliaikainen uhkien havaitseminen helpottaa organisaation kykyä pysyä tämän päivän kyberhyökkäysten edellä.

”Olemme yhdessä Wesentran kanssa iloisia voidessamme tarjota Spesialle tukea, jota he tarvitsevat suojellakseen henkilöstöään, opiskelijoitaan ja verkostoaan nykypäivän kehittyneiltä verkkouhilta”, sanoo ExtraHopin Pohjoismaiden ja Baltian alueellinen myyntipäällikkö Andreas Nordenadler. ”Reveal (x) auttaa IT-tiimejä verkon havaitsemis- ja reagointiominaisuuksilla, jotta he voivat keskittyä uhkien torjuntaan ja oppilaidensa turvaamiseen.”