Entrustin Qualified varmenteet vastaavat eIDAS ja PSD2 -vaatimuksiin

30.9.2021

Entrustin Qualified-tason varmenteisiin kuuluvat Qualified Website Authentication Certificate (QWAC) varmenteet ja Qualified Certificates for Electronic Seals (QSeals) varmenteet, jotka vastaavat EU:n vaatimuksiin salauksen, autentikoinnin ja tietojen muuttumattomuuden osalta.

Entrustin Qualified varmenteet ovat eIDAS ja PSD2 yhteensopivia

eIDAS ja PSD2 -vaatimusten tavoitteena on lisätä luottamusta elektronisessa kaupan käynnissä ja maksupalveluissa EU-alueella. eIDAS koskee kaikkia yrityksiä, kun taas PSD2 -säännöt koskevat erityisesti pankki- ja rahoituspalvelulaitoksia sekä maksupalveluiden tarjoajia ja niiden tavoitteena on luoda yhtenäinen markkina maksupalveluille ja lisätä turvallisuutta.

Entrustin Qualified varmenteet ovat eIDAS ja PSD2 yhteensopivia. Entrust Europe voi myöntää Qualified -tason varmenteita, koska se on auditoitu TSP (Trusted Service Provider) EU:n Trusted Listillä. Qualified tason varmenteita voi myöntää vain Qualified Trust Service Provider (QTSP) -toimija, joka on eIDASin hyväksymä.

Qualified varmenteet mahdollistavat eIDAS vaatimusten mukaisen tietojen salauksen ja suojauksen  sekä takaavat tietojen muuttumattomuuden. Niihin liittyy myös korkeimman tason (Extended Validation) verifiointi. Lisää Entrustin Qualified varmenteista löydät täältä.

Entrustin Qualified varmenteet

Entrustin Qualified varmenteet voidaan jakaa Qualified varmenteisiin (PSD2 QWAC ja eIDAS QWAC) ja Qualified Seal varmenteisiin (QSealC ja PSD2 QSealC).

European Banking Authority (EBA) suosittelee käyttämään yhtä aikaa PSD2 yhteensopivia QWAC (Qualified Website Authentication Certificates) varmenteita ja QSealC (QSeal Certificates) varmenteita. Tämä antaa paremman läpinäkyvyyden ja luotettavuuden tietojen muuttumattomuudelle maksupalveluntarjoajalle (Account-Servicing Payment Service Providers, ASPSP) seuraavan tyyppisille toimijoille tai tilanteille:

  • Tilitietopalvelun tarjoajat (Account Information Service Providers, AISP)
  • Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (Payment Initiation Service Providers, PISP)
  • Korttipohjaisten maksuvälineiden liikkeeseenlasku toisen osapuolen tarjoamaan tiliin liitettynä (Card Based Payment Instrument Issuers, CBPII)

PSD2 QWAC -varmenteet mahdollistavat organisaatioiden, erityisesti rahoituspalvelulaitosten ja maksupalvelutarjoajien, korkeimman luottamuksen ja identiteetin PSD2-direktiivin mukaisesti.

Entrustin PSD2 QWAC-varmenteet vastaavat eIDAS (EU) No 910/2014 vaatimuksiin ja EU:n maksudirektiiviin (EU) 2105/2366. Ne on toteutettu ETSI standardien EN 319 411, EN 319 412 and TS 119 495 mukaisesti.

Lue lisää PSD2:sta Entrustin sivuilta

 

 

Lisätietoja Entrustin Qualified ja PSD2 varmenteista: myynti@wesentra.com tai 010 338 2170.

Lue lisää