Tietoturvauhat World Economic Forumin mukaan vuonna 2021

3.2.2021

COVID-19 on kasvattanut nopeasti sähköistä kaupankäyntiä, etäopetusta, digitaalista terveydenhuoltoa ja etätyöskentelyä. Vastaajat Global Risks Perception Survey (GRPS) -tutkimuksessa äänestivät digitaalisen epätasa-arvon kriittiseksi uhaksi maailmassa seuraavan kahden vuoden aikana ja seitsemänneksi pitkäntähtäimen uhaksi (The Global Risks Report 2021).

World Economic Forum koostaa vuosittain riskianalyysin eri osa-alueista (talous, ympäristö, geopolitiikka, yhteiskunta ja teknologia). Tutkimuksessa vastaajat ovat alla olevan kuvan perusteella luokitelleet, että tarttuvat taudit, toimeentulokriisit, luonnonmullistukset, kyberturvallisuuden epäonnistumiset tai digitaalinen epäarvoisuus ovat ne viisi ensimmäistä ja todennäköisintä riskiä seuraavan kahden vuoden aikana.

Lähde: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

Poimin muutaman tietoturvallisuuteen liittyvän asian tähän blogitekstiin Global Risk raportista.

Päättääkö ihminen vai kone meidän puolesta?

Päätökset ovat kautta aikojen tehty ihmisen toimesta, kun puhutaan terveydentilan diagnosoimisesta, investoimisesta, koulutustason arvioinnista ja oikeudellisten kiistojen ratkaisemisesta. Tulevaisuudessa näitä tehdään enemmän sofistikoituneilla algoritmeilla, jotka soveltavat koneoppimista suuriin datamääriin. Uhkana koetaan, että tietomäärä vähentää algoritmien käytön kustannuksia ja on helpompaa käyttää haitallisiin tai manipuloiviin tarkoituksiin.

Väärän informaation kampanjat kasvoivat sosiaalisessa mediassa 150 %

Haitalliset toimijat ovat kykeneväisempiä levittämään vääränlaista tietoa maailmanlaajuisesti. Viranomaisella on vaikeuksia pidättää yksittäistä tai isompaa joukkoa väärän tiedon levittäjää, koska jäljittäminen on haastavaa. Vuosina 2017-2019 väärän informaation kampanjat sosiaalisessa mediassa kasvoivat 150 %. Tietoturvallisia ratkaisuja kehitetään entistä paremmiksi säännösten tiukentuessa johtuen haitallisten toimijoiden toimista kuten vääränlaisen informaation tai haitallisen sisällön levittämisestä.

Digitaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt

Erilaiset mahdollisuudet päästä tietoon käsiksi ja digitaaliset taidot vaihtelevat maiden välillä ja internetin käyttö vaihteleekin 17-87 %. Ihmisten digitaalinen vuorovaikutus ja etätyöskentely on kuitenkin lisännyt digitaalisia taitoja, mutta nämä vaativat edelleen paljon kouluttamista tietoturvan osalta. Suomessa digitaaliseen eriarvoisuuteen herättiin koronakevään aikana (YLE) ja koronakevät osaltaan kiihdytti eriarvoisuutta, syrjäytymistä ja mielenterveydellisiä ongelmia. Innovaatioiden hallinta, turvallisuuden ja yksityisyyden suunnittelu uusien teknologioiden ja digitaalisten palveluiden kehittämisessä voisivat vähentää riskejä, joita digitaalinen eriarvoisuus aiheuttaa. Sujuva digitalisaatioon siirtyminen vähentäisi yhteiskunnallisia riskejä.

The Global Risks Report 2021 (16. painos) listaa seuraavanlaisia tietoturvauhkia vuodelle 2021:

Lähde: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

The Global Risks raportti on mielenkiintoinen myös muiltakin osa-alueilta. Koronavirus ja sen tuomat haasteet ovat muuttaneet maailmaamme, osittain pysyvästi ja osittain väliaikaisesti. World Economic Forumin laatiman raportin mukaiset tietoturvauhat vuodelle 2021 ovat ajankohtaisia: digitaalisesta eriarvoisuudesta, vääränlaisen informaation levittämisestä tai kyberturvallisuuden epäonnistumisista voidaan myös puhua Suomessakin.

Lähde: The Global Risks Report 2021

Lue lisää